Personværnerklæring

Beskyttelse av dine personopplysnger er veldig viktig for oss i Sessa. Her er personvernerklæringen til SBM Holding AS, et norsk selskap med Adresse Vestre Onstadvei 18, 3420 Lierskogen, Norge. Når du besøker vår nettbutikk eller kjøper varer eller tjenester fra vår
butikk, kan vi behandle personopplysninger om deg, slik at vi opptrer som behandlingsansvarlig og du kan henvende deg til oss med alle spørsmål relatert til vår behandling av dine personopplysninger.

Vi innhenter og bruker kun dine personopplysninger innenfor gjeldende rett, slik at følger av personopplysningsloven og EUs personvernforordning nr. 2016/679 (GDPR som gjennomført i norsk rett).
Når vi videre benytter begrep som «personopplysninger», «behandling», «behandlingsansvarlig» og «databehandling», har disse samme meningsinnhold som fremsatt i personopplysningsloven.

Når du kjøper varer fra vår nettside www.sessastore.no, eller vår butikk, behandler vi de personopplysngene du oppgir slik som navn og kontaktinformasjon (inkludert adresse, e-post og telefonnummer) og
betalingsinformasjon. Denne informasjonen innhentes og behandles for at vi skal kunne yte varer og tjenester til deg, håndtere returnerte varer.

Det kan også være at vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med kundeservicekontakt du har hatt med oss, for å gi deg en tilbakemelding om det er noe med bestillingen din. Vi kan også analysere
kjøpene gjort av ulike kundegrupper. Dette gjør vi for å forfølge vår berettigede interesse om å videreutvikle våre produkter og tjenester.

Sessastore.no henter, samler og analyserer brukerdata trafikk og handlinger som foretas på sessastore.no. Dette inkluderer din IP-adresse, nettleser, operativsystem og interaksjon med google annonser. Slik
analyse foretas gjennom bruk av cookies, og vi kan bruke disse for å gi deg personlige produktanbefalinger og tjenester.

Hvis du har gitt ditt samtykke, kan vi behandle din e-post adresse og telefonnummer, slik at vi kan sende nyhetsbrev og markedsføringsmateriale som er spesifikt tilpasset deg. Vi kan da
tilpasse våre tilbud til deg ut i fra opplysningene vi har, for eksempel tidligere kjøp. Du kan trekke tilbake samtykke eller protestere på en slik profilering til enhver tid ved å kontakte oss på mail:
post@sessastore.no .
Det samme gjelder om du vil stoppe abbonement på nyhetsbrev du mottar.

Dine personopplysninger kan bli delt til logistikk-samarbeidspartnere som Posten/Bring, samt betalingsløsning-samarbeidspartnere som Klarna. I tillegg kan våre fysiske butikker få tilgang
til de opplysninger som trengs ved uthenting av pakke i butikk. I andre tilfeller, deler vi ikke dine personopplysninger med tredjeparter,
bortsett fra når vi er pliktig under loven, eller hvis vi har ditt uttrykkelige samtykke.

Plassering av dine opplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger på servere som er sikkert plassert innenfor EU/EØS-området. Fordi vi tar personvern alvorlig, overfører vi ikke dine personopplysninger utenfor EU/EØS, og alle våre databehandlere
er underlagt streng taushetsplikt i relasjon til dine personopplysninger. I visse tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å overføre dine personopplysninger utenfor EU/EØS. Dersom det er
tilfellet vil vi sørge for at dataoverføringen er underlagt de påkrevde sikkerhetsgarantiene, for eksempel standard personvernklausuler godkjent av EU-kommisjonen eller beskyttelse av overføringen under EU-US Privacy
Shield. Du kan få en kopi av slike garantier (dersom det er relevant) ved å kontakte oss slik det er beskrevet under.

Oppbevaring og sletting

Sessastore.no sletter personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem for å oppfyller formålet med behandlingen og når sletting er lovlig og pålagt under gjeldende rett.

Dine rettigheter

Du har rett, etter forespørsel, til innsyn i personopplysninger som vi til enhver tid lagrer eller behandler. Du har også rett til å få korrigert feil i dine personopplysninger. Du kan til enhver tid trekke
tilbake samtykke av dine personopplysninger:
post@sessastore.no

Kontakt

Hvis du har spørsmål angående personvernerklæringen eller personvern på våre nettsider, kan du kontakte oss her:
E-post: post@sessastore.no